Upisi u Dom učenika srednjih škola Bjelovar

Upisi u Dom učenika srednjih škola Bjelovar

Upisi u Dom učenika srednjih škola Bjelovar

Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila Doma i odredbe sklopljenog ugovora, a o čemu odlučuje Odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite stručne analize ponašanja i uspjeha svakoga učenika.

Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkog doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u RH koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su Hrvati iz drugih država.

 

 

 • 1. KORAK

  Detaljno se informiraj o načinu prijave i stjecanju prava na upis u Dom.

  Preuzmi natječaj za upis! Preuzmi odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019-2020!

  Pripremi dokumentaciju potrebnu za upise:

  SVJEDODŽBE 5., 6., 7. i 8. RAZRED ( preslika ) ZAMOLBA UČENIKA ZA PRIJAM U DOM ( sastavlja učenik ) DOMSKI OBRAZAC – ZAMOLBA Napomena: šifru učenik dobiva prilikom osobne predaje dokumentacije u Dom (ovdje preuzmite obrazac) PRIJAVNICA NA NATJEČAJ ZA UPIS U DOM (ovdje preuzmite prijavnicu) OSTALI DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU DODATNI BODOVI ILI IZRAVAN UPIS (potvrde/diplome za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za sportsko Hrvatski školski sportski savez, Rješenja CZSS-a, smrtni list, liječničke potvrde, potvrde HZZ-a i sl. – prema Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.)

  *Molimo učenike i roditelje da navedenu dokumentaciju popune i osobno dostave u Dom u određene dane prijava prema natječaju.

 • 2. KORAK

  Prijavi se na natječaj prema utvrđenim datumima i osobno dođi u Dom prema dogovorenim terminima.

 • 3. KORAK

  Iščekuješ rezultate – kada Povjerenstvo za upis i prijam učenika u Dom razmotri sve pristigle molbe i zbroji bodove, sastavlja listu učenika koji stječu pravo upisa u Dom te šifre učenika objavljuje na našoj web stranici.

  Dokumentacija potrebna pri upisu!

  UPISNICA (ovdje preuzmie obrazac) DOMOVNICA (preslika) POTVRDA O UPISANOJ ŠKOLI POTVRDA LIJEČNIKA opće prakse da ne postoji kontraindikacija za boravak učenika u domskoj zajednici OSTALA DOKUMENTACIJA KOJU ĆETE OSOBNO PREUZETI U DOMU PRILIKOM UPISA (suglasnost i izjava za učenika, ovjereni ugovor kod javnog bilježnika, upitnici za upis učenika, uplatnica za 9.mjesec)

 • 4. KORAK

  Pročitaš li svoju šifru na listi primljenih kandidata, vesela je vijest jer postaješ dio naše velike obitelji!