Obrazloženje financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

U nastavku klikom na gumb niže preuzmite dokument.