Upisi u Dom učenika srednjih škola Bjelovar

Rezultati upisa!

Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila Doma i odredbe sklopljenog ugovora, a o čemu odlučuje Odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite stručne analize ponašanja i uspjeha svakoga učenika.

Kako se upisati

Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkog doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u RH koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su Hrvati iz drugih država.

 • Prvi korak

  Detaljno se informiraj o načinu prijave i stjecanju prava na upis u Dom.

  Natječaj za upis učenika

  Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.

  Dokumentacija potrebna za prijave

  • SVJEDODŽBE 5., 6., 7. i 8. RAZRED ( preslika )
  • ZAMOLBA UČENIKA ZA PRIJAM U DOM  ( sastavlja učenik )
  • DOMSKI OBRAZAC – ZAMOLBA  Napomena: šifru učenik dobiva prilikom osobne predaje dokumentacije u Dom (ovdje preuzmite obrazac)
  • PRIJAVNICA NA NATJEČAJ ZA UPIS U DOM (ovdje preuzmite prijavnicu)
  • OSTALI DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU DODATNI BODOVI ILI IZRAVAN UPIS (potvrde/diplome za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za sportsko Hrvatski školski sportski savez, Rješenja CZSS-a, smrtni list, liječničke potvrde, potvrde HZZ-a i sl. – prema Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.)

  *Molimo učenike i roditelje da navedenu dokumentaciju popune i osobno dostave u Dom u određene dane prijava prema natječaju.

   

 • Drugi korak

  Prijavi se na natječaj prema utvrđenim datumima i osobno dođi u Dom prema dogovorenim terminima.

 • Treći korak

  Iščekuješ rezultate – kada Povjerenstvo za upis i prijam učenika u Dom razmotri sve pristigle molbe i zbroji bodove, sastavlja listu učenika koji stječu pravo upisa u Dom te šifre učenika objavljuje na našoj web stranici.

  DOKUMETACIJA POTREBNA PRI UPISU

  UPISNICA (ovdje preuzmite obrazac)
  DOMOVNICA (preslika)
  POTVRDA O UPISANOJ ŠKOLI
  POTVRDA LIJEČNIKA opće prakse da ne postoji kontraindikacija za boravak učenika u domskoj zajednici
  OSTALA DOKUMENTACIJA KOJU ĆETE OSOBNO PREUZETI U DOMU PRILIKOM UPISA (suglasnost i izjava za učenika, ovjereni ugovor kod javnog bilježnika, upitnici za upis učenika, uplatnica za 9.mjesec)

   

   

 • Četvrti korak

  Pročitaš li svoju šifru na listi primljenih kandidata, vesela je vijest jer postaješ dio naše velike obitelji!