Svjetski dan AIDS-a

Svjetski dan AIDS-a

Svjetski dan AIDS-a

Povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a , učenici desete odgojne skupine u suradnji sa medicinskom sestrom pripremili su brojne aktivnosti za učenike.
Cilj aktivnosti bio je osvijestiti važnost čuvanja spolnog zdravlja.
Aktivnosti su bile usmjerene na informiranje o HIV- u i AIDS-u te svrha nošenja crvene vrpce kao simbol podrške oboljelima od AIDS-a.
Središnja aktivnost bila je upoznati aplikaciju “ spolno zdravlje „ koju su učenici ocijenili vrlo korisnom te bih ju preporučili prijateljima. Učenicima su također podijeljeni edukativni materijali pod pokroviteljstvom Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa .
U okviru obilježavanja Svjetskog dana AIDS- a učenici su izradili edukativni letak u kojem su osnovne informacije o AIDS-u, kao i prijedlog mladima da koriste aplikaciju spolno zdravlje kao siguran izvor važnih informacija za očuvanje spolnog zdravlja.