Rezultati upisa novih učenika u ljetnom roku!

Rezultati upisa novih učenika u ljetnom roku!

Rezultati upisa novih učenika u ljetnom roku!

Poštovani, objavljujemo rezultate upisa novih učenika u Dom učenika srednjih škola Bjelovar u ljetnom roku za školsku godinu 2019./2020.-tu. U tablica broj 1. nalaze se novi učenici koji su ostvarili pravo upisa u Dom učenika srednjih škola Bjelovar. U tablici broj 2. nalaze se novi učenici koji nisu ostvarili pravo upisa u Dom učenika srednjih škola Bjelovar.
Napomena: učenici koji nisu ostvarili pravo upisa nisu rangirani po broju bodova

Ovdje preuzmite dokument sa rezultatima!