Foto skupina

Foto skupina

Foto skupina

Foto skupina započela je sa stvaralaštvom još 1978. godine u sklopu Narodne tehnike Bjelovar koja je financirala opremanje foto laboratorija u Domu i nabavu materijala potrebnog za njen rad. Danas radi samostalno i broji vrlo opširan opus fotografskih radova. Učenicima pruža slobodu umjetničkog izražavanja kroz fotografije. Skupina je zadužena da fotografiranjem zabilježi događanja u Domu i izvan njega te za izradu panoa kojima prezentira život u Domu i gradu. Profesorica Gordana Kurtović učenicima prenosi nova znanja o izradi fotografije. Sudionici  svoje radove svake godine predstavljaju na Domijadi te su u tome vrlo uspješni. Svi ljubitelji fotografije su dobrodošli i pozvani da otkriju svoj talent te da ga nastave njegovati i obogaćivati. Foto skupina potaknut će vas da jedan prizor vidite iz tisuću kutova, na tisuću načina, u tisuću i jednoj boji.

Od školske godine 2018./2019. voditeljica foto skupine je prof. Ines Mikulandi

(tekst pripremila Jelena Doležal)