Kreativna skupina

Kreativna skupina

Kreativna skupina

Kreativna radionica učenicima daje priliku, kao što i sam naziv govori, da budu kreativni i da svoju inspiraciju i maštu koriste u izradi predmeta od raznih materijala. Učenici imaju slobodu u umjetničkom izražavanju i u donošenju novih ideja i prijedloga. U kreativnoj radionici imate priliku savladati nove i unaprijediti već postojeće vještine izrade. Voditeljica skupine je profesorica Snježana Šimić koja uvijek susretljivo i spremno pomaže učenicima u izradi radova. Kreativna radionica započinje s radom školske godine 1994./95. i od tada svojim radovima redovno pridonose kućnoj atmosferi uređenjem domskih prostorija. Sudionici kreativne radionice sudjeluju na Domijadi sa svojim originalnim i vrlo maštovitim radovima te ih izlažu na priredbi „ Bjelovaru s ljubavlju“

(tekst pripremila Jelena Doležal)