Svjetski dan učitelja

Svjetski dan učitelja

Svjetski dan učitelja

Povodom Svjetskog dana učitelja čiji se datum obilježava 5. listopada, odlučili smo našim učenicima približiti njihove odgajatelje na osoban i privatan način. Učenici 6. i 7. odgojne skupine intervjuirali su sve odgajatelje te su njihove odgovore stavili na panoe u obliku osobnih profila svakog od njih. Čitajući navedeno, mogli otkriti koja je omiljena hrana, boja ili životinja, kojim su se zanimanjima željeli baviti kada su bili mali, te još puno zanimljivih informacija