5. Odgojna skupina

5. Odgojna skupina

5. Odgojna skupina

Bašić Robert, Bezuk Damjan, Budemac David, Čutić Lana, Đidić Tihana, Gaščić Dorijan, Kovažik Marta, Krsnik Robert, Leljak Davor, Madžarević Gabriela, Matiša Sanela, Međurečan Andrija, Mrazović Jelena, Novak Marin, Plivelić Luka, Srbljinović Anita, Turbelija Robert, Živko Fabijana

Odgajateljica: Gordana Kurtović, prof.