9. Odgojna skupina

9. Odgojna skupina

9. Odgojna skupina

Birtić Mia, Bocij Loreta, Bolješić Lucija, Blatarić Stela, Gazica Marta, Grgec Laura, Hećimović Dino, Karaba Marija, Kičić Antonela, Konjević Aleksandra, Lotina Ivana, Mađerić Ida, Matić Domagoj, Premuž Leonardo, Robić Ivana, Sobota Marko, Stankić Valentina, Starc Emanuel, Troha Tea, Trojka Alexandra, Vidić Sara

Odgajateljica: Tajana Zadravec, mag.