Volim zdravlje

Volim zdravlje

Volim zdravlje

U utorak, 18.02.2020, ugostili smo voditelje projekta „Volim zdravlje“. Cilj projekta je povećanje znanja, zdravih navika i svijesti  mladih u RH o važnosti prevencije zaraznih bolesti povezanih sa spolnim i reproduktivnim zdravljem. Predavači su bili Tatjana Nemeth Blažić, predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ivana Javorić, medicinska sestra iz Klinike za infektivne bolesti ”Dr. Fran Mihaljević” te psihologinja HUHIV udruge Maja Erceg Tušek.

Predavanju i edukaciji uz učenike Doma prisustvovali su i učenici petih razreda Medicinske škole Bjelovar sa mentoricama Dalilom Perković mag.med.techn, Željka Ostović, mag.med.techn i Višnja Horvat, mag.med.techn.