Upisi u Dom učenika srednjih škola Bjelovar

Upisi u Dom učenika srednjih škola Bjelovar

Upisi u Dom učenika srednjih škola Bjelovar

Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila Doma i odredbe sklopljenog ugovora, a o čemu odlučuje Odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite stručne analize ponašanja i uspjeha svakoga učenika.

Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkog doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u RH koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su Hrvati iz drugih država.

 

 

 • 1. KORAK

  Detaljno se informiraj o načinu prijave i stjecanju prava na upis u Dom.

  Natječaj za upis učenika

  Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.

  Dokumentacija potrebna za prijave

  SVJEDODŽBE 5., 6., 7. i 8. RAZRED ( preslika )

  ZAMOLBA UČENIKA ZA PRIJAM U DOM ( sastavlja učenik )

  DOMSKI OBRAZAC – ZAMOLBA Napomena: šifru učenik dobiva prilikom osobne predaje dokumentacije u Dom ili povratno na e-mail prilikom prijave putem elektroničke pošte (ovdje preuzmite obrazac)

  PRIJAVNICA NA NATJEČAJ ZA UPIS U DOM (ovdje preuzmite prijavnicu)

  OSTALI DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU DODATNI BODOVI ILI IZRAVAN UPIS (potvrde/diplome za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za sportsko Hrvatski školski sportski savez, Rješenja CZSS-a, smrtni list, liječničke potvrde, potvrde HZZ-a i sl. – prema Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.)

 • 2. KORAK

  Prijavi se na natječaj prema utvrđenim datumima i osobno dođi u Dom prema dogovorenim terminima.

  Napomena: Molimo roditelje/skrbnike da ispunjenu dokumentaciju dostave osobno ili putem elektroničke pošte (skenirano ili slikano): info@dubj.hr ili strucni.suradnik@dubj.hr; u određene dane prijava prema natječaju. U posljednjem slučaju, dokumentaciju je potrebno poslati s e-mail adrese roditelja/skrbnika, a u tekstu e-maila obavezno navesti njegovo ime i prezime te kontakt broj telefona.

  *Nepravovremena, nepotpuna i nečitljiva dokumentacija neće biti uzeta u daljnje razmatranje.

 • 3. KORAK

  Iščekuješ rezultate – kada Povjerenstvo za upis i prijam učenika u Dom razmotri sve pristigle molbe i zbroji bodove, sastavlja listu učenika koji stječu pravo upisa u Dom te šifre učenika objavljuje na našoj web stranici.

  DOKUMETACIJA POTREBNA PRI UPISU

  UPISNICA (ovdje preuzmite dokument)

  DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU (preslika)

  POTVRDA O UPISANOJ ŠKOLI

  POTVRDA LIJEČNIKA opće prakse da ne postoji kontraindikacija za boravak učenika u domskoj zajednici

  OSTALA DOKUMENTACIJA KOJU ĆETE OSOBNO PREUZETI U DOMU PRILIKOM UPISA (suglasnost i izjava za učenika, ovjereni ugovor kod javnog bilježnika, upitnici za upis učenika, uplatnica za 9.mjesec)

 • 4. KORAK

  Pročitaš li svoju šifru na listi primljenih kandidata, vesela je vijest jer postaješ dio naše velike obitelji!