Rebalans financijskog plana za 2020. godinu

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 143/13, 120/16) i članka 20. Statuta Doma učenika srednjih škola Bjelovar, Domski odbor dana 28.12.2020. godine donosi rebalans financijskog plana za 2020. godinu.

U nastavku klikom na gumb niže preuzmite dokument.
Podijeli, kopiraj link ili printaj!