Financijski izvještaj za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2021. godinu

 

Dom učenika srednjih škola Bjelovar posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom Doma učenika srednjih škola Bjelovar. Dom vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Dom je proračunski korisnik te nije u sustavu PDV-a. Iskazivanje prihoda i rashoda priznaje se uz primjenu računovodstvenih načela nastanka događaja.

U nastavku klikom na gumb niže preuzmite dokumente.
Podijeli, kopiraj link ili printaj!