Rezultati za učenike koji su boravili u Domu i ostvarili pravo na upis za školsku godinu 2022./2023.

Rezultati za učenike koji su boravili u Domu i ostvarili pravo na upis za školsku godinu 2022./2023.

Rezultati za učenike koji su boravili u Domu i ostvarili pravo na upis za školsku godinu 2022./2023.

 

U nastavku preuzmite dokument – Rezultati učenika koji su boravili u Domu i stekli pravo na upis u Dom u ljetnom upisnom roku za školsku godinu 2022./2023.