Zaključci s 8. sjednice Domskog odbora

Zaključci s 8. sjednice Domskog odbora

Zaključci s 8. sjednice Domskog odbora

 

Članovi Domskog odobora jednoglasno sa 4 glasa “za” usvojili su zapisnik sa 4. sjednice Domskog odbora Doma održane 11. veljače 2022. godine te zapisnike s 5., 6., 7. (telefonske) sjednice Domskog odbora Doma održane 22. ožujka 2022., 19. svibnja 2022., 10. lipnja 2022. godine.

Podijeli, kopiraj link ili printaj!