7. Odgojna skupina

7. Odgojna skupina

7. Odgojna skupina

Učenici: Babec Vanesa, Barkić Ema, Dimač Mia, Dražetić Žanamaria, Đipalo Anamaria, Faletar Andrej, Ivanović Ana, Ivelić Jan, Jelenčić Sara, Levačić Mihaela, Matić Ingrid, Matijašić Martina, Mihaljević Lana, Milošević Mateo, Obraz Vanja, Patko Lucija, Petreković Domagoj, Šamić Aleksandra, Šatović Katarina, Štimac Matea, Šukić Dora, Tomašek Mislav, Voćanec Antonia

Odgajateljica: Vinceković Davorka, prof.