Dramska skupina

Dramska skupina

Dramska skupina

Dramska skupina već godinama oduševljava publiku svojim nastupima na regionalnim i državnim Domijadama. Veći uspjeh obilježila je 2007.godine. Prva mjesta osvajaju na regionalnim Domijadama u Varaždinu, Virovitici, Križevcima, Kutini, Bjelovaru te na državnim Domijadama 1998. i 1999 godine. Najboljim glumcem proglašen je Filip Cesar na državnoj Domijadi 2007. u Umagu. Posebno je važna 2003. godina u kojoj premjerno prikazuju predstavu „Hotel za luđake“. Režiju i adaptaciju teksta potpisuje Antonija Putić. Dvije godine kasnije oduševljavaju publiku Doma kulture s predstavama za djecu „Plava boja snijega“ te predstavom za odrasle „Sabina ili oženiti se majkom“, čiju režiju također potpisuuje Antonija Putić. Za postignute rezultate i promicanje županije, ured Bjelovarko-bilogorske županije dodjeljuje dramskoj skupini i voditeljici Antoniji Putić zasluženo priznanje. U radu i afirmaciji dramske skupine, sudjelovala je i vanjska suradnica Jelena Ivezić, koja je s učenicima osmišljava tekstove poput: Folklor na način dramske, Jeđupka ili tako nešto, Ludnica za normalne, Jesenski rok u najavi, Sistem i druge. Na državnoj su Domijadi 2010. sudjelovali s predstavom Fatalisti (prema Jaques i njegov gospodar Milana Kundere), a godinu dana kasnije na državnu Domijadu upućena je recitacija Moj prijatelj Romana Simića koju je izveo Denis Kozumplik. Matej Heštera je sudjelovao na regionalnoj Domijadi s recitacijom Alojza Majetića Umijeće prepoznavanja. Redovito predstave izvode i na Božićnoj svečanosti te Bjelovaru s ljubavlju. Kvalitetan i uspješan rad dramske skupine nastavio se je i u ovoj školskoj godini u kojoj je dramska skupina pod vodstvom Antonije Putić na regionalnoj Domijadi u Križevcima, osvojila prvo mjesto od strane učeničkog žirija.