Upisni rokovi 2020./2021.

Upisni rokovi 2020./2021.

LJETNI UPISNI ROK

Prijave na natječaj:
27.07.2020. od 08.00 do 16.00 sati
28.07.2020. od 08.00 do 14.00 sati

Objava rezultata: 28.07.2020.  od 18.00 sati na www.dubj.hr

Upis učenika:
29.07.2020. od 08.00 do 16.00 sati
30.07.2020. od 08.00 do 14.00 sati

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok: 30.07. 2020. od 18.00 sati na www.dubj.hr

JESENSKI UPISNI ROK

Prijave na natječaj: 28.08.2020. od 08.00 do 16.00 sati
Objava rezultata: 28.08.2020. od 18.00 sati na www.dubj.hr
Upis učenika: 31.08.2020. od 08.00 do 16.00 sati

NAPOMENA: Ukoliko se u ljetnom upisnom roku popune sva slobodna mjesta, jesenskog upisnog roka neće biti.

Potrebna dokumentacija:

1. Svjedodžbe o završenom V., VI.,VII. i VIII. razredu osnovne škole (preslike)
2. Dokaznica za dodatne bodove
3. Zamolba (sastavlja učenik)
4. Domski obrazac zamolbe – preuzmite dokument ili osobno u Domu na dan prijave; napomena: učenik šifru dobiva prilikom osobne predaje dokumentacije u Dom
5. Prijavnica na natječaj za upis u Dom – preuzmite dokument ili osobno u Domu na dan prijave

Broj slobodnih mjesta u Domu: 60 slobodnih mjesta

NAPOMENA:

Dokumentaciju prijave za smještaj učenika u Dom u školskoj godini 2020./2021., potrebno je dostaviti osobno ili putem elektroničke pošte (skenirano ili slikano) na info@dubj.hr ili strucni.suradnik@dubj.hr; u određene dane prijava prema natječaju. U posljednjem slučaju, dokumentaciju je potrebno poslati s e-mail adrese roditelja/skrbnika, a u tekstu e-maila obavezno navesti njegovo ime i prezime te kontakt broj telefona.

Nepravovremena, nepotpuna i nečitljiva dokumentacija neće biti uzeta u daljnje razmatranje.