Prijave i upisi za učenike koji su boravili u Domu

Prijave i upisi za učenike koji su boravili u Domu

Prijave i upisi za učenike koji su boravili u Domu

Povjerenstvo za prijem učenika koji su boravili u Domu donijelo je Odluku o načinu prijave i upisa u Dom za šk. god. 2020./2021.

UČENICI KOJI SU BORAVILI I ŽELE DALJE BORAVITI U DOMU SLJEDEĆE ŠK. GOD.
ZAKLJUČNO S 30. 6. 2020. GODINE
TREBAJU DOSTAVITI U DOM:

1. popunjenu Zamolbu za prijam u Dom
2. dokaz o uplati troškova smještaja za 1., 2. i 3. mjesec 2020. godine
3. popunjenu Upisnicu u Dom
4. popunjen Ugovor o međusobnim pravima i obvezama za vrijeme boravka u Domu (ovjeriti kod javnog bilježnika i predati u Dom) – ukoliko je moguće, ugovor bi trebao potpisati isti roditelj/skrbnik koji je potpisao ugovor za šk. god. 2019./2020.
5. popunjenu Suglasnost za učenika
6. popunjenu Privolu za učenika
7. potvrda liječnika opće prakse

Dokumentaciju je moguće donijeti osobno u Dom ili poslati poštom zaključno s 30. 6. 2020. godine, prema sljedećem rasporedu:

• od 15. 6. do 19. 6. 2020. godine, u vremenu od 08:00 do 20:00 sati
• 23., 24. i 26. 6. 2020. godine, u vremenu od 08:00 do 20:00 sati
• 25. 6. 2020. godine, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati
• 29. i 30. 6. 2020. godine, u vremenu od 08:00 do 20:00 sati

UČENICI ĆE OSTVARITI PRAVO NA UPIS PREMA ODLUCI O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE (Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja POD UVJETOM da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila Doma i odredbe sklopljenoga Ugovora, a o čemu odlučuje Odgajateljsko vijeće učeničkog doma nakon TEMELJITE ANALIZE PONAŠANJA I USPJEHA SVAKOG UČENIKA)

OBJAVA REZULTATA – OSTVARENOG PRAVA NA UPIS U DOM – BITI ĆE 17. 7. 2020. GODINE OD 18:00 SATI NA www.dubj.hr

*ZA UČENIKE ZA KOJE NIJE PODMIREN DUG PO UGOVORU ZAKLJUČNO S 30. 6. 2020. GODINE TE KOJI NISU POSLALI POTPUNU DOKUMENTACIJU DO 30. 6. 2020. GODINE, SMATRAT ĆE SE DA ODUSTAJU OD SMJEŠTAJA U DOM.